TÜRK MÜZİĞİ SÖZLÜĞÜ

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Z

Lâdinî müzik

Dindışı müzik.

Lâedrî

Bestecisi bilinmeyen eser. Anonim.

Lâhin

Lâhnî Aralık

Birbiri ardından duyulan iki ses arasındaki mesafe.

Lâle-Gül

Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik makam. Hüseyin Saadettin Arel tarafından, Hüzzâm makamına Şedd-i Arabân makamının eklenmesiyle meydana getirilmiştir. Güçlüsü sesi segâh (koma bemolü almış si)'tır.

Lâle-Ruh

Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik makam. Pençgâh makamına Aşîrân makamının eklenmesiyle meydana getirilmiştir.

Lâl Perde

Telli çalgılarda çalınan ezginin mevcut ses dizgesinin dışında yer alan ses.

Laterna

Silindirinin kulpunun el ile çevrilmesi sonucu müzik çalan ve sokak müzisyenleri tarafından kullanılan bir çalgı aleti. Müzik kutusu.

Lâvinî

Klâsik Türk müziğinde kullanılmış makam. Günümüze örneği ulaşmamıştır.

Lavta

Ortaçağda Arap Uygarlığı tarafından geliştirilmiş olan, daha sonra pek çok Avrupa ülkesinde de yaygınlık kazanan, armut biçimindeki gövdesiyle uda çok benzeyen ve mızrapla çalınan telli çalgı. Lut.

Leb Değmez

Kuzey ve Doğu Anadolu âşıkları arasında yaygın olan, "b","p","m" gibi dudak sessizi harfler kullanılmadan söylenen ve mutlaka bir ezgi eşliğinde icrâ edilen doğaçlama şiirlere verilen isim.

Leğen

Üflemeli çalgılarda bulunan ağızlığın bir kısmı.

Lenk-Fâhte

Klâsik Türk müziğinde kullanılan 10 süreli basit usûl. Yürük Semâî ile Sofyân usûllerinin birbirine eklenmesiyle meydana getirilmiştir. Küçük formlarda kullanılmıştır. Daha çok peşrev, nakış beste ve Mevlevî müziğinde rastlanır.

Leyle

Irak Türkmenlerinde ninni.

Leylim

Gaziantep yöresinde türkülü oyunlara verilen isim.

Lezgi

Kafkasya'da yaygın bir halk oyunu. Bu oyuna eşlik eden ezgiye "Lezginka" ismi verilir.

Lidyen modu

Milattan önce Yunan Uygarlığı'nın müzik kültüründe kullanıldığı tahmin edilen ses dizgelerinden biri. Çeşitli müzik tarihi kaynaklarında sol anahtarı üzerinden farklı ses dizgeleri halinde karşımıza çıkmaktadır. Bkz. Mod.

Lirik

Şiirsel, dokunaklı sanat eseri. Önceleri lir eşliğinde söylenmek üzere yazılan şiire bu isim verilirken, günümüzde bestelerin konulu olanlarına da lirik denilmektedir. Lirik dram, lirik komedi gibi türler sınıflandırılarak, bestenin konusunun içeriğine göre sözlerle olan bağlantısı, "lirik" kelimesi ile ifade edilir.

Longa

Klâsik Türk müziğinde, hızlı tempoda, iki dörtlük ölçüde bir çalgı eseri formu ve dans müziği.

Luturyan Borusu

Türk müziğinde kullanmış olan nefesli çalgı.

Lüti

Literatüre "lavta yapımcısı" olarak giren bu terim, günümüzde çalgı yapım ustalarına verilen isimdir.