Tambur çalan bir Osmanlı hanımı
TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ VE DÖNEMLERİ

Cumhuriyetle Başlayan Çağdaş Türk Müziği

XX. yüzyılın ilk çeyreği Anadolu’da yepyeni bir siyasi oluşumu beraberinde getirmiştir. Türklerin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan XX. Yüzyıl Türklerin batı kültürü ve dolayısıyla müziğini en yoğun yaşadığı dönemdir denilebilir. XIX. Yüzyılın batılı aydınlanmacı fikri hareketi Türkiye’de bambaşka bir oluşumun da habercisi olmuştur. O güne kadar hep bir kenarda kalan halk kültürü bu dönemde öne çıkmış, halk müziği ile ilgili çalışmalara, derlemelere hız verilmiştir. Bir yandan çağdaş batılı müzikler konusunda eğitim verilirken diğer yandan Anadolu’dan ezgi toplayan müzisyenler yepyeni bir hareketin öncüsü olmuşlardır. Yapılan derleme çalışmalarıyla 20 000 civarında ezgi derlenmiş, çalgılar, türler, formlar hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Türk müziğinin modern batı uygarlığı ile bütünleşmesi sürecinde, halk ezgileri önemli bir misyonu üstlenmiştir. Bugün Türk müzik sektörünün en büyük ve sürükleyici ayağı halk müziğidir.

Bununla birlikte, İlgili bölümde detayları verilecek olan Çağdaş Türk müziğinin konservatuarlarda ve yüksek okullarda eğitimi verilmektedir. Cumhuriyet yeni bir siyasi rejim olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir modernleşme projesidir de.. Bu dönmede kurulan orkestralar, opera ve bale toplulukları, korolar, gelişen müzik sektörü, yetişen besteciler,  modern dünya ile Türk müzik kültürünün buluşmasını sağlamıştır.Yine modern müzikoloji çalışmaları ve yayıncılık faaliyetleri son dönemin en önemli müzik hareketleri içinde yer almaktadır.