BESTECİ VE İCRACILAR

ZAHARYA

(?-1740) Rum asıllı besteci, hânende ve sazende. Fener Ortodokz Cihan Patrikliği?nde baş hânende olarak çalıştığı söylenmektedir. III. Ahmet (1703-1730) ve I.Mahmut (1730-1754) himayesinde hânendelik yaptığı da söylenir. "Kürkçü" olarak anıldığı için kürk taciri olduğu düşünülmektedir. 100 civarında eser bestelemiştir, bunların ancak 19?u günümüze ulaşmıştır.