BESTECİ VE İCRACILAR

YALÇIN TURA

(Doğ. 1934) İstanbul’da doğdu. Galatasaray lisesini ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Müziğe kjüçük yaşta kemanla başlayan Tura, Seyfettin Asal, Demirhan Altuğ, ve Cemal Reşid Rey’in öğrencisi oldu. Bestecilik alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim elemanı olarak çalıştı. Müzikoloji Bölüm Başkanlığı ve müdürlük görevlerinde bulundu.

Müzikoloji alanında yapmış olduğu çalışmalarla 1980’lerden itibaren ismini duyurmaya başladı. Çeşitli dergilerde yayımladığı müzik yazıları ile dikkat çekti. Özellikle Türk müziği ses sistemi ile ilgili çalışmaları büyük önem taşır.

Kitapları:

Türk Musikisinin Meseleleri, İstanbul, 1988

Kitabü İlm’i Musiki/Kantemiroğlu, Yay. Hazırlayan: Yalçın Tura, İstanbul, 1976; 2 BaskıYapı Kredi Yay. İstanbul, 2001

Tedkîk ü Tahkîk/Nâsır Abdülbâkî Dede, Yay. Hazırlayan: Yalçın Tura, İstanbul, 2006.