BESTECİ VE İCRACILAR

VASİLAKİ

(Kemençeci ve Klarnetçi) (1845-1907) Rum Çingenesi olan besteci, Cemil Bey’den sonra bilinen en iyi kemeçe vitüozudur. Silivri’de doğdu. Müziğe klarnet çalarak başladı. Asıl adı “Vasil”dir, fakat “Küçük Vasil” anlamına gelen Vasilaki adıyla tanınmıştır. Fenerli Yorgi ile kemençe çalışmaya başlayınca klarneti bıraktı. 1870 yılında Silivri’den ayrılarak, İstanbul Galata’ya yerleşti. Andon ve Civan’dan Türk müziği repertuarını öğrendi. Kemençe virtüozluğunun yanında, kemençe yapımcılığı da vardı. Çok az saz eseri ve Mahmut Celaleddin Paşa’nın şarkılarına da aranağme yazmıştır.