BESTECİ VE İCRACILAR

TAB'İ MUSTAFA EFENDİ

1705’te İstanbul’da doğdu. Müziğe ve hat sanatına merak sardı. Daha sonra besteleriyle tanındı. Eserlerindeki edâ ve tavır çok asil, ustacadır. Nağmelerin işlenişi son derece sanatkâranedir. Orijinal ve lirik üslûbuyla zamanındaki bestekârlar arasında sivrilmiştir. Bestekârın günümüze ulaşabilen eserleri 4 saz eseri, 1 Kâr, 12 Beste, 8 Ağır ve 9 Yürük Semâî olmak üzere toplam 34 tanedir. 1770’te öldü.