BESTECİ VE İCRACILAR

SAFFET ATABİNEN

(1858-1939) İstanbul’un Tophane semtinde dünyaya gelen Miralay Saffet Atabinen, 1863 yılında Muzıkay-ı Hümâyûn’a girdi. Flüt ve Guatelli Paşa’dan armoni dersleri aldı. 1886 yılında kıdemli yüzbaşı oldu ve Paris’e gönderildi. Bu kentte bir yıl kalarak Théodore Debois’dan armoni ve kompozisyon dersleri aldı. 29 yaşında İstanbul’a döndüğünde binbaşı rütbesiyle önce bando şefi sonra da orkestra şefi oldu. Beethoven’ın senfonilerini yorumladı. Albaylığa yükseldikten sonra 1908 yılında Muzıkay-ı Hümâyûn’un başına geçti. 1918 yılında 60 yaşında iken emekliye ayrıldı. İstanbul’da 81 yaşında iken 23 Haziran 1939 tarihinde öldü.