BESTECİ VE İCRACILAR

RAUF YEKTA

(1871-1935) 1871'de İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. 1922 yılında emekli oldu. Bundan sonra çalışmalarını bütünü ile müzik araştırılmalarına yöneltti. Darülelhan'ın kurucuları arasına girdi;öğrenime açılışından itibaren "Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Tarihi" derslerini okuttu. Dinî ve dindışı olmak üzere, elli kadar mûsıkî eseri vardır. Özellikle saz müziğine zarif eserler hediye etmiştir. Ancak asıl önemli yanı Türk müzikolojisine verdiği hizmetlerdir. Ses sistemi ve müzikal tasnif konularında çalışmıştır. Yetiştirdiği öğrenciler Türk Müziğinin ses sistemi ve icrası konusunda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Lavignac’ın Müzik Ansiklopedisi’ne yazdığı Türk Müziği monografisi uluslararası boyutta Türk müziğini tanıtan ilk eserdir. Rauf Yekta, 8 Ocak 1935 tarihinde öldü.

Kitapları:

Esâtîz-i Alhân, I Cüz, İstanbul, 1902; II. Cüz, İstanbul, 1902; III. Cüz, İstanbul, 1925

Türk Musikisi Nazariyatı, İstanbul 1924

Şark Musikisi Tarihi, İstanbul 1925

Risâle-i Musiki, İstanbul 1912

Milli Notalarımız ile Kıraat-ı Musikiye Dersleri, İstanbul 1919