BESTECİ VE İCRACILAR

MURAT BARDAKÇI

Murat Bardakçı, 1955 yılında İstanbul'da doğdu, ekonomi öğrenimi gördü. Musikiye Dr. Selahattin Tanur'la tanbur ve eser meşkederek başlayan Murat Bardakçı, Tanur'dan "icazet" aldı. Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı; Fahire Fersan ve Vecdi Seyhun'dan yararlandı. İlgi alanını daha sonra musiki tarihine yöneltti. Abdülbaki Gölpınarlı'dan şarkiyat kaynakları ve metodolojisi alanlarında büyük ölçüde faydalandı. Bu arada Türk ve İslam Müziği'nin tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemesi topladı, geniş bir nota koleksiyonu oluşturdu.

Türk Müziği Tarihi'yle ilgili çok sayıda araştırması yayınlanan Murat Bardakçı, Hürriyet Gazetesi yazarlarındandır.

Kitaplar:

Fener Beyleri'ne Türk şarkıları,

Refik Bey Refik Fersan ve Hatıraları,

Sultani Besteler,

Son Osmanlılar,

Maragalı Abdülkadir,

Şahbaba