BESTECİ VE İCRACILAR

MARKAR AĞA

Hânende, Çilingir (öl. 1880). Ermeni asılı hânende ve besteci.