BESTECİ VE İCRACILAR

HALİL BEDİİ YÖNETKEN

(1899-1968) Bursa’da doğdu.. Çocukluğunda Mustafa Rahmi Otman’dan müzik dersleri alarak klarnet çalmaya başlamış, 1928 Batı müziği bilgisini pekiştirmesi için Prag Konservatuvarı’na gönderilmiştir. Oradan Paris ve Berlin’de de müzik eğitimini sürdüren Yönetken, 1933 yılında Türkiye’ye dönmüştür. Ankara’da Musiki Muallim Mektebi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yapmıştır. Çok sayıda operanın librettosunu Türkçe’ye çevirmiştir.

1937-1954 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı tarafından başlatılan Anadolu halk müziği derlemelerinin Muzaffer Sarısözen’le birlikte en önemli kişileri arasında yer almıştır. Bu derlemeler sırasında 8000 kadar ezginin derlenmesinde emeği vardır. Bu derlemeler sırasında edindiği izlenimlerini Derleme Notları adlı bir kitapta toplamıştır. Bestecilik ve eğitmenlik çalışmalarının yanı sıra müzikolojiye ilişkin çalışmaları da önemlidir. Özellikle müzik politikaları ve folklorik müzikler alanında yazmış olduğu makale ve kitaplar bugün hâlâ önemli başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.

Kitapları:

Derleme Notları I-II