BESTECİ VE İCRACILAR

GUATELLİ PAŞA

(1820-1899) 1956 yılında Muzıkay-ı Hümâyûn’un başına gelen ancak iki yıl sonra bu görevden ayrılan Guatelli Paşa, 1868’de yeniden bu kurumun komutanlığına atandı. Hacı Arif, Rıfat ve Şevki beylerin pek çok şarkısının piyano transkripsiyonunu yazan Guatelli, Türk makamlarını kullanarak çok sesli marşlar besteledi. Mecidiye Marşı (1856) ve Marş-ı Sultani (1875) bunlardan bazılarıdır. 1899 yılında İstanbul’da ölen Guatelli Paşa’nın öğrencileri arasında Saffet Atabinen, Zati Arca ve Osman Zeki Üngör de vardır.