BESTECİ VE İCRACILAR

ETEM RUHİ ÜNGÖR

(doğ. 1922) İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi Bölümü’nü bitirdi. Üsküdar musi Cemiyeti, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, Kadıköy Halkevi, Bursa Arel Konservatuarı’da kanun ve nazariyat dersleri verdi.

Türkiye’nin en uzun ömürlü müzikoloji dergisi olan Musiki Mecmuası adlı derginin genel yayın yönetmeni ve sahibidir. Çeşitli kongre, panel ve sempozyumlarda müzikolojiye ilişkin bildiriler sundu.

1967-1976 yılları arasında Türkiye’nin büyük bir bölümünde sürdürdüğü çalgı araştırmaları gezisinde 400 civarında halk çalgısı topladı. Türkiye’nin organoloji ve çalgı koleksiyonu üzerine en kapsamlı birikimi Üngör’ün arşivinde bulunmaktadır.

Kitapları:

Türk Marşları, Ankara, 1965

Türk Musikisi Güfteler Antolojisi, İstanbul, 1981

Karagöz Musikisi, Ankara 1989