BESTECİ VE İCRACILAR

DONİZETTİ PAŞA

(1788-1856) Lombardiya’nın Bergamo kasabasında doğan Giuseppe Donizetti, İtalyan opera bestecisi Gaetano Donizetti’ni ağabeyidir. Fransa’nın Kuzey İtalya’yı işgalinden sonra 20 yaşından itibaren bandoda görev yapan Donizetti, Napolyon ile Avusturya ve İspanya savaşlarına katıldı ve Légion d’Honneur nişanı aldı. 1826’da Batı örneğine göre kurulan ilk Türk bandosuna şef atanan Fransız uyruklu Manguel’in bu görevde başarılı olamadığı görülünce, Sardunya devletinin İstanbul’daki büyükelçiliğinin tavsiyesi ile 1828’de İstanbul’a çağırıldı.

Muzıkay-ı Hümâyûn’un çalışmalarını yeniden düzenleyerek İtalya’dan yeni getirttiği çalgılarla bandoyu zenginleştirdi. Topluluğu, birkaç ay içinde İtalyan operalarından seçme parçalar okuyacak düzeye getirdi. Bandoyu aynı zamanda bir orkestra gibi düşünerek Batı müziğini önce saray çevresine sonra da halka sevdirmeyi amaçlıyordu. 28 yıllık saray hizmeti boyunca II.Mahmud ve Abdülmecid’den büyük yakınlık gördü ve 1841’de albay, 1855’te tuğgeneral rütbesine yükseltildi. Donizetti Paşa, 12 Şubat 1856 tarihinde İstanbul’da öldü.