BESTECİ VE İCRACILAR

CEM BAHAR

(Doğ. 1946) Prof. Dr. Cem Behar'ın müzikolojik araştırmaları geleneksel Türk sanat müziğine yöneliktir. Bu alandaki kitap, makale ve bildirilerinin yanı sıra, gazete ve dergilerde çok sayıda kitap tanıtımı ve eleştiri yazıları yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Behar Paris Üniversitesi’nde öğrenimini tamamladıktan soma Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim Üyesi olarak girmiştir. Halen bu Üniversitenin Ekonomik ve İdari Bilimler Fakültesinde ekonomi profesörü ve rektör yardımcısıdır.

Kitapları:

Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler, İstanbul, Bağlam Yayınları,1987.

On sekizinci Yüz Yılda Türk Müziği, İstanbul, Pan Yayıncılık, 1987.

Ali Ufki ve Mezmurlar, İstanbul, Pan Yayıncılık, 1990.

Zaman, Mekan, Müzik-Klasik Türk Musikisinde Öğrenim, İstanbul, AFA Yayıncılık, 1993.

Toruko-ongakunimiru Dentouto Kmdai ("Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler" Kitabının Japonca’ya çevirisi), çeviren: Masamı Arai, Tokyo, Tokai University Press, 1994.

Musikiden Müziğe- Osmanlı Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, Yapı Kredi Yayınları, 2006