BESTECİ VE İCRACILAR

BÜLENT AKSOY

Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümü’nü bitirdi; aynı fakültenin Sanat Tarihi Bölümü’nde de doktora çalışmasını tamamladı. 1970’lerde çeşitli edebiyat ve kültür dergilerinde sanat ve edebiyat kuramı konularında çeviriler yayımladı. 1980’lerde Türk musikisi tarihi araştırmacılığına yöneldi. Osmanlı-Türk musıkisinin tarihi üstüne araştırma, inceleme yazıları yazdı. Musiki alanında da çeviriler yayımladı. Çeşitli ansiklopedilerde musiki yazarı ve editör olarak görev aldı. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen birçok musıki kongresinde bildiriler sundu.

1994’ten bu yana Kalan Müzik’e danışmanlık ediyor. Kalan adına, arşiv değeri taşıyan yirmiden fazla albümü yayıma hazırladı. 1995’ten beri Açık Radyo’da haftalık Türk musıkisi programları yayımlıyor. 1998’de Ersu Pekin’le birlikte Sedat Simavi Radyo Ödülü’nü kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

Yayınlarından birkaçı:

Sermüeezin Rifat Bey’in Ferahnak Mevlevî Ayini, 1991

Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki, 1994, 2003 (genişletilmiş ikinci baskı)

Çeviri:

Béla Bartok, Küçük Asya’dan Türk Halk Musıkisi, 1991.

Eugenia Popescu-Judetz, Türk Musıki Kültürünün Anlamları, 1996.

Eugenia Popescu-Judetz, Onsekizinci Yüzyıl Musıki Yazmalarından Kevserî Mecmuası Üstüne Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 1998.

Perry Anderson, Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler, 2004.