BESTECİ VE İCRACILAR

AŞIK VEYSEL

1894 yılında Sivas’ta yoksul bir Anadolu köyü olan Sivrialan’da doğdu. yedi yaşında iken geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetti. 1936 yılında yapılan aşıklar bayramında tanındı. Yurt sathında tanınması ise Atatürk’ün ölümü üzerine yaktığı ağıtla olmuştur. Aşıklığı ve saz icracılı kadar eğitimciliği de önemlidir. Köy Enstitülerinde usta eğitici olarak çalışmalar yaptı. Çok sayıda plak doldurdu. Şiirlerinde doğayı, sevgiyi ve sosyal olayları işlemiştir. 1973 tarihinde vefat etti.