BESTECİ VE İCRACILAR

TİMUR SELÇUK

1945, İstanbul doğumlu sanatçı, Klasik Türk Müziği sanatçısı Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu. İlkokulla birlikte İstanbul Belediye Konservatuarı’na başlayan Timur Selçuk, 1952- 1961 yılları arasında solfej, armoni ve piyano eğitim aldı. 1964’de Paris’e giderek, altı yıl süreyle Ecole Normale de Musigue’te piyano, kompozisyon ve orkestra şefliği bölümlerine devam etti. 1967’de “Ayrılanlar İçin” adlı ilk 45’liğini yayımladı.