BESTECİ VE İCRACILAR

SADİ YAVER ATAMAN

1908 yılında Yanya’da doğdu. Diş hekimliği fakültesi ve edebiyat fakültesinde okudu. Türkiye radyolarında ilk halk müziği programları yapan kişilerden biridir. Yurt sathında çok sayıda türkü derlemiştir. İstanbul Belediyesi Folklor İcra heyetinin de şefliğini yapmıştır. Folkloristik karakterde çok sayıda kitabı vardır.Tüm bunların yanında 17 adet plak doldurmuştur.Halk Sazları ve Yerli Musikiciler (1938), Memleket Havaları (1950), Esnaf Türküleri(1954), Türk Halk Oyunları I Barlar (1977) eserlerinden bir kaçıdır. 1994 yılında vefat etti.