BESTECİ VE İCRACILAR

OSMAN ZEKİ ÜNGÖR

(1880-1958) İstanbul’un Üsküdar semtinde doğan Üngör, Beşiktaş Askerî Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Muzıkay-ı Hümâyûn’a yazıldı. D’Aranda Paşa’dan temel müzik dersleri, Hüseyin Bey, Pepini Giato ve Vondra Bey’den keman dersleri aldı. Ayrıca Saffet Atabinen’in de öğrencisi oldu ve onun idaresindeki orkestrada baş kemancılığa devam etti. Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi’nde (o zamanki adıyla İstanbul Erkek Dârü’l-Muallim) müzik öğretmenliği yaptı. 1917-1918 yılları arasında Saray Orkestrası şefliği sırasında Viyana, Berlin, Dresden, Münih, Peşte ve Sofya’ya gidip Beethoven, Wagner ve Weber gibi bestecilerin eserlerini yorumladı. 1918 Şubatından itibaren her hafta bir halk konseri düzenledi. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi’nin müdürlüğüne getirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör, 54 yaşında emekli olduktan sonra orkestra şefi olarak yerine Ahmet Adnan Saygun, Musiki Muallim Mektebi Müdürü olarak a Salahaddin Bey getirilmiştir.