BESTECİ VE İCRACILAR

MUZAFFER SARISÖZEN

1899 yılında Sivas’ta doğdu. İstanbul Belediye konservatuarını bitirdi. Sivas lisesinde öğretmenli yaparken kişisel halk müziği çalışmalarını sürdürdü. 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşiv Şefiğine getirildi. Aralıksız olarak 17 yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında derlemeler yaptı.Derlediği malzemenin önemli bir bölümünü notalayarak konservatuarda öğretti. Muzaffer Sarısözen’in derlemeciliğinin yanında kurduğu ve yönettiği Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğu şefliği ve öğretmenliği de önemlidir. Türk halk müziğinde yeni bir icra anlayışını ilk kez Mesut Cemil’le birlikte bu toplulukla uygulamıştır. Basılmış üç adet kitabı vardır. Seçme Köy Türküleri (1947), Yurttan Sesler (1954), Türk Halk Musikisi Usulleri (1962). 1963 yılında vefat etti.