BESTECİ VE İCRACILAR

FERRUH ARSUNAR

1908 yılında İstanbul’da doğdu. Dar’ül Elhan (İstanbul Konservatuarı) Doğu ve Batı müzikleri bölümlerini bitirdi. Belediye konservatuarının yaptığı derlemelerde 1000’den fazla ezgi derlemiştir. (1926-1929). Daha sonra kendi adına yaptığı derlemelerinin büyük bir kısmını notalarıyla yayımlamıştır. 1965 yılında vefat etti. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler (1946), Gaziantep Folkloru (1962) Türkten Türküler 1963) eserlerinden bazılarıdır.