BESTECİ VE İCRACILAR

ERZİNCANLI ŞERİF

1902’de Erzincan’da doğdu. Hafız ses sanatçısı ekolünün önemli temsilcilerindendir. Yöre türkülerinin yanında dini müziği de başarıyla icra etmiştir. Az sayıda plak doldurmuştur. 1948 yılında vefat etti.