COMPOSERS AND PERFORMERS

YORGAKİ EFENDİ (ŞîVELİOĞLU KEMâNî YORGİ)

(18th century)

Greek musician, composer. Charles Fonton wrote in 1751 that Yorgaki Efendi brought the European violin to Turkish music for the first time.

These are among his compositions: 1. Hümâyûn Ağır Aksak (Yetmedi bunca intikaamın, ey felek), 2. Hümâyûn Orta Aksak (Var mı sen gibi beyaz ten?), 3 Beste – Isfahân Curcuna (Aşka düşdüm çaresiz ben nâ-gehân), 4. Hüseyni Ağır Aksak (Şem-i hüsnün rûyunâ pervâneyim), 5. Sabâ Ağır Aksak (Fasl-ı gündür, nev- bahâr eyyâmıdır), 6. Şedd-i Arabân Düyek (Muazzez gözlerindir, ömürümû müzdâd eden), 7. Hicâz Nîm Sofyân (Gam-ı hicranla perîşan ne karanlık kaderim), 8. Hicâzkâr Sofyân (bir güzeli gördüm, sevdim, yakdı cism-ü cânımı), 9. Nihâvend Nîm Sofyân (ben bir güzeller gördüm âlâyı), 10. Sâzkâr Aksak (kendi reng-î rûyimin soldu gül-gönca femi). (TMA, II, 392a-b; Öztuna, 306a; güfte ve nota mecumuaları; yazma ve basma notalar).