COMPOSERS AND PERFORMERS

SERKİS EFENDİ KILIÇYAN

(1885-1944)

Serkis, an Armenian composer and violin player and the son of violin player Onnik in Üsküdar, was born in Istanbul and died in Paris. He learned violin from Kemanî Ağa Aleksan. He moved and settled down in Paris with his family, then worked in Athens in 1930. There are some notable pieces like Acem-Kürdî Sengîn Semâî Şarkı.

These are among his songs: 1. Acem-Kürdî Peşrevi (Düyek), 2. Rast-Kürdî Peşrevi Şarkıları, 3. Hüzzâm Aksak (Kim demiş âlâm-ı hicrî nâle-î can-gâh bilir?), 4. Hüzzâm Sofyân (Tatlı tatlı sözlerine kandığım), 5. Hüzzâm Düyek (Bir gün gelecek, ben gibi nâ-çâr olacaksın), 6. Hüzzâm Düyek (Dünyâya geldim gülmek içün, müseddes), 7. Hüzzâm Düyek (Düşdü aşka bu cân-ü ten), 8. Acem-Kürdî Sengîn Semâî (Zann etme senî şimdi görüp şimdi beğendim), 9. Acem-Kürdî Curcuna (Seni sevdim ben amân efendim), 10. Acem-Kürdî Yürük Curcuna (Rûy-i zerdimden haber ver, ey sabâ yârânıma), 11. Şedd-i Arabân Yürük Curcuna (kayd-ı zülfünden dil-âzâd olmadım), 12. Şedd-i Arabân Orta Aksak (Gözümê uyku harâm oldu benim), 13. Şedd-i Arabân Yürük Aksak (Mihnet-î firkatden etsem dê firâr), 14. Evcârâ Yürük Aksak (Çok cevr etdin, yeter artık çekdiğim, zîrâ yazık), 15. Ferahfezâ Devr-i Hindi (Bahâr oldu, açdı sünbül), 16. Ferhnâk Türk Aksağı (Yazıkdır gamzene söyle), 17. Hüseynî Sengîn Semâî (Ağlayan şu gözlerimin yaşını silemez misin?, kendisinin), 18. Karacığar Yürük Aksak (İkender Boğazı dardır, geçilmez), 19. Kürdî’li Hicâzkâr Düyek (Âlem-î aşkda benim yokdur eşim), 20. Muhayyer Yürük Aksak (Hayrânım o güzel gözlerine cânan ben senin), 21. Nevâ’da Uşşak Sofyân (Gönül kuşu gibi yüksek uçarsın, “Eski Kesik Kerem”), 22. Nihâvend Curcuna (Kimseyê etmem şikâyet, ağlarım ben halime), 23. Sabâ Düyek (Karardî, söndü ıkbâlim, ümîdim hâk-sâr oldu), 24. Sultânî-Yegâh Ağır Aksak (hayli demdir hasretinlê âh-ü efgaan eylerim), 25. Sûznâk Ağır Aksak (Yok menendin senin ey gülşen-i Hakkı’ın çiçeği), 26. Tâhir-Bûselik Ağır Devr-i Hindi (Sevdi gönlüm, saklamam, bir dilber-î bâlâ-terî), 27. Râst Curcuna (Ağlasam her lahza hakkım yok mudur?), 28. Rast Semâî Fantezi (A benim güvercinim, kendisinin, 3 kıt’a), 29. Hüzzâm Nîm Sofyân Kanto (Doğru söyle beyim, sever misin?), 31. Sabâ Curcuna (Bir günâh etdimse, sevdim ben seni).