COMPOSERS AND PERFORMERS

BACANOS (YORGO)

(1888-1950)

Popular saz player, composer and songwriter of Greek origin. Fiddle (Kemençe) player. Aleko Bacanos was born in Silivri in 1888. He was the son of Latvacı Lambo (1869?-1915?) and Panayota. His uncle Anastas and his brothers Todori and Sotiri, were Fiddle (kemençe) players. He was the elder brother of saz player and composer Yorgo Bacanos. He learned violin and fiddle. He went to Europe and Egypt to give a concert and make a record. He composed 13 pieces in different modes. In 1915, Bacanos published a lyric magazine, titled Nevzâd-ı Mûsikî, which consisted of kanto and songs. He died in Istanbul in 1950.

Among his songs: 1. Hüseynî Sengîn Semâî (Zevkım, emelim hep sen ilê pür-emel olsun, Memduh İmre), 2. Hüseynî Sofyân (Çeşmeye giderken sarışın kız), 3. Hüseynî Düyek (Hasretin unutturdu beni bana, mersiye), 4. Hüzzâm Sengîn Semâî (Aşkın beni bak gülme ne müşkillere sonsuz inan), 6. Hüzzâm (Meftûnun olan gönlümü svdâlara saldın, müseddes), 7. Acem-Aşîrân Semâî (Gel ey denizin nâzlı kızı, nûş-i şarâb et), 8. Hicâz Devr-i Hindî (kûşe-î nisyâna atdî sevdiğim, yâd etmiyor), 9. Rast Ağır Devr-i Hindî (Câna tercîh eylemişken şîve-kârım ben seni, ilk eseri: 1906), 10. Sabâ Devr-i Hindî (Öyle bir âdet-i yektây-ı emelsin meleğim), 11. Segâh Ağır Devr-i Hindî (Aşk-ı mes’ûdumuzû hâlik-ı sevdâ korusun), 12. Sultânî-Yegâh (Git, “görmek istemiyorum” demiştim artık seni), 13. Hüzzâm Taksim (Öztuna, 108a, 399b; Aynı yazar ve R.E.Koçu, İst. Ans. IV. 1.782a-3b; A.R.A. Tınaz, Y.B., Mûsikî ve Nota, no.32, 1972, p.7; Rona, 240-1; İbnülemin, 48).